Voor onze dienstverlening hebben wij in sommige gevallen informatie nodig. Hoe wij met deze informatie omgaan, wordt beschreven in dit Privacy Statement.

PrioCom verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij behandelen persoonsgegevens en data vertrouwelijk en zorgvuldig t.b.v. onze eigen organisatie. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder toestemming vooraf.

Toepassing

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit onze dienstverlening, bezoek aan en gebruik van onze website en door overige contactmomenten met onze organisatie. Hieronder beschrijven wij wat wij met uw gegevens doen.

Bezoek aan onze website

Op onze website op het domein prio-com.nl kunt u onder meer informatie vinden over onze organisatie, diensten, onze partners, onze certificeringen, referenties, onze openstaande vacatures en het laatste nieuws.

Wij maken op prio-com.nl onder meer gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren. Wij gebruiken deze data alleen geaggregeerd en kunnen deze niet herleiden tot een pc of individu. Uiteraard kunt u het gebruik van cookies ook uitschakelen.

Let op: Wanneer u cookies uitschakelt via uw browser, kan het voorkomen dat bepaalde diensten of elementen van deze site niet of niet optimaal functioneren.

Contact met onze sales afdeling

Iedere dag staan onze collega’s voor u klaar om u te helpen, uw vragen te beantwoorden en uw aanvragen op te volgen. U kunt PrioCom op verschillende manieren bereiken, namelijk via de telefoon, per e-mail en via een formulier op onze website.

Als u een vraag of een klacht heeft of een aanvraag bij ons wilt doen, dan hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Denk aan uw naam, uw bedrijfsnaam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en andere informatie die benodigd is om uw (aan)vraag of klacht in behandeling te nemen. Wij gebruiken deze informatie ook om u op de hoogte te houden van de status van uw (aan)vraag of klacht.

Wij leggen deze gegevens voor maximaal 10 jaar vast in ons CRM-systeem.

Deelnemen aan een klanttevredenheidsonderzoek

Een klanttevredenheidsonderzoek voeren wij uit onder al onze klanten om te achterhalen op welke vlakken wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren. Als gewaardeerde klant heeft u hier een belangrijke rol in. Met uw input kunnen wij u nog beter van dienst zijn. We willen bovendien graag weten of de doorgevoerde verbeteringen naar aanleiding van het voorgaande klanttevredenheidsonderzoek voor u als klant merkbaar zijn.

Het klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Integron. Aan het einde van de online enquête wordt aan u gevraagd of uw persoonlijke resultaten op naam aan ons mogen worden teruggekoppeld. Indien u hier bezwaar tegen heeft, worden uw gegevens anoniem behandeld. Met deze gegevens gaat Integron uiterst zorgvuldig om. Wanneer u aangeeft dat uw gegevens wel op naam mogen worden teruggekoppeld, stelt u ons in staat om gerichte verbeteracties tot op klantniveau door te voeren.

De resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken worden maximaal 5 jaar door ons bewaard.

Deelnemen aan een PrioCom event

Wij organiseren regelmatig events waarvoor klanten en leveranciers worden uitgenodigd.

Organisatorisch is het voor ons van belang om te weten wie er deelnemen aan deze events. Wij kunnen u van informatie voorzien over het programma en de locatie en wij kunnen u vlak voor het event een herinnering toesturen. Daarom hebben we voor deelname aan een event bepaalde gegevens van u nodig, zoals uw naam, uw functie en uw voorkeuren ten aanzien van eventuele workshops tijdens het event.

Daarnaast kan het voor ons erg interessant zijn om, in verband met evaluatie en opvolging, te achterhalen hoe u het event heeft ervaren en in welke oplossingen of diensten u interesse heeft getoond.

Deze gegevens leggen wij voor maximaal 10 jaar vast in ons CRM-systeem.

Gebruik van ons Wi-Fi netwerk

Tijdens een bezoek aan ons pand kunt u gratis gebruikmaken van onze Wi-Fi. Zodra u bent ingelogd op ons Wi-Fi netwerk worden er automatisch gegevens verzameld, zoals het identificatienummer (MAC-adres) van uw apparaat. Deze gegevens gebruiken wij alleen om misbruik te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons WiFi-netwerk, dan kunnen wij de toegang van het apparaat waarmee u gebruikmaakt van ons WiFi-netwerk blokkeren. De bewaartermijn voor de gegevens die wij verzamelen bedraagt maximaal één jaar (of korter, indien de maximumcapaciteit is bereikt).

Mailingen

Wij versturen mailingen over (nieuwe) producten, oplossingen en diensten, ontwikkelingen binnen onze organisatie en tariefwijzigingen aan onze partners. Daarnaast versturen wij uitnodigingen voor events die wij zelf organiseren én voor events waar wij als PrioCom aan deelnemen. Deze mailingen versturen wij alleen naar die prospects en klanten waarvoor deze informatie of het event (wat ons betreft) relevant is. Bijvoorbeeld omdat zij in een bepaalde branche actief zijn.

Klanten worden in ons CRM-systeem automatisch aangemeld voor onze mailingen. Voor prospects geldt dat hier proactief door ons naar wordt geïnformeerd. In iedere mailing die partners van ons ontvangen, zit een mogelijkheid om u uit te schrijven voor ontvangst van onze mailingen.

Push-to-talk dienst

Met onze Push-to-Talk dienst  kunt u lokaal, regionaal of landelijk communiceren. Altijd en overal, mét een hoge beschikbaarheid. Samen met een PrioCom sim bieden wij onze klanten, via het netwerk van T-Mobile, kritische communicatie als een dienst, op tijdelijke én op langdurige basis.

Wij leggen een aantal persoonsgegevens van de gebruikers van deze dienst vast, namelijk de gebruikersnaam, het IP adres en het zakelijke mobiele telefoonnummer. Deze gegevens blijven bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na het verloop van het contract worden de contractgegevens gedurende 7 jaar bewaard in onze financiële administratie; de persoonsgegevens worden binnen 7 dagen verwijderd.

Smart devices

Ten aanzien van smart devices leggen wij een aantal persoonsgegevens van de gebruikers vast, namelijk de gebruikersnaam, het zakelijke telefoonnummer en e-mailadres en, indien van toepassing en het IP-adres. Deze gegevens blijven bewaard gedurende de looptijd van de huurovereenkomst voor de smart devices. Na het verloop van het contract worden de contractgegevens gedurende 7 jaar bewaard in onze financiële administratie; de persoonsgegevens worden binnen 7 dagen verwijderd.

Sociale media

Wij maken gebruik van sociale media om u onder meer op de hoogte te houden van onze nieuwste communicatieoplossingen en diensten, onze vacatures en ontwikkelingen bij onze partners. U kunt ons volgen op LinkedIn, Twitter en YouTube.

Aan het gebruik van sociale media zijn geen voorwaarden vanuit PrioCom verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het sociale media platform.

Solliciteren bij PrioCom

Wij bewaren de sollicitatiegegevens van onze sollicitanten maximaal vier weken, tellend vanaf de einddatum van de sollicitatietermijn. Gedurende deze weken worden de sollicitaties bewaard in de e-mailbox van onze HR-afdeling. De sollicitaties worden bovendien tijdelijk op een beveiligde map op onze server geplaatst en gedeeld met de betrokken Manager.

   PrioCom B.V.
           Weena 723 | Unit C7.097
           3013 AM Rotterdam

   IBAN: NL75 INGB 0005 3014 66
           KVK: 69610770
           BTW: NL8579.39.257B01

   Algemene voorwaarden   |    Privacy statement  |   Disclaimer   |    © PrioCom 2019  

     Terms & conditions   |     Privacy statement  |    Disclaimer   

Copy link
Powered by Social Snap