Nieuws


Markt kritische communicatie kans voor resellers

Door Mels Deels

Kritische communicatie wordt nogal eens vereenzelvigd met het C2000-netwerk voor hulpdiensten. Deels ten onrechte. Veel sectoren, van bouw en chemie tot festivals en weginspecteurs moeten in het bedrijfsproces en in noodgevallen kunnen vertrouwen op gegarandeerde directe groepscommunicatie.  Er zijn steeds meer verticale markten waarbinnen een kritische communicatie-oplossing verlangd wordt. Dit biedt kansen voor resellers.

Dan hebben we het niet alleen over BHV’ers of portofoon-verbindingen bij chemische bedrijven, maar ook over bewakers die in ploegendiensten en  ’s nachts alleen werken, handhaving medewerkers van gemeenten, of juist technici die aan het werk zijn op een locatie met verhoogd risico, waar afstemming met het team op afstand nodig is.

Nieuw Push-to-Talk platformPrioCom-Sonim-Device-200x200

Via resellers, rolt PrioCom, Secure MVNO gespecialiseerd in kritische communicatie, een nieuw missiekritisch Push-to-Talk (MCPTT) platform uit. Het gaat daarbij om een end-to-end oplossing, inclusief robuuste smart devices, geïntegreerde Push-to-Talk applicatie, PrioCom SIM-kaarten, services en data prioriteit op het mobiele netwerk van  T-Mobile. Dit alles garandeert maximale beschikbaarheid.

Nico Hortensius, Business Development Manager bij PrioCom, vertelt over de kracht van het nieuwe platform. “Ten eerste gaat het om uitgebreide communicatie functionaliteiten op de mobiele devices. Groepsgesprekken, een-op-eengesprekken, noodoproepen en ook prioriteitsgesprekken zijn mogelijk.” Met prioriteitsgesprekken bedoelt Hortensius dat bepaalde gebruikers een hogere prioriteit hebben zodat zij het gesprek kunnen onderbreken. Zo kan een supervisor altijd een dringende boodschap doorgeven.

Geen gewenningstijd meer nodig

Daarnaast zijn in de moderne digitale oplossingen, in tegenstelling tot de traditionele portofoons, zaken als bedrijfsapplicaties en het delen van berichten en foto’s gemeengoed. “De medewerkers zijn daarmee bekend doordat ze dagelijks met hun eigen mobiele toestel werken. Er is dus geen gewenningstijd meer nodig als mensen de robuuste Android devices voor kritische communicatie gebruiken, wat in het geval van piepers of portofoons wel het geval is, vult Marja Dieben, Sales Manager bij PrioCom aan.

PrioCom-CC-center

Het platform voorziet dat het alle benodigde kritische communicatie diensten in een enkele app samenbrengt: in de Command & Control Center applicatie. De medewerker in de meldkamer of portiersloge kan op elk moment de regie voeren over de kritische communicatie. “We hebben een applicatie voor de centralist, zoals we deze medewerker noemen”, legt Nico uit. Alle functionaliteiten worden geïntegreerd bediend vanuit deze applicatie. Op de grafisch weergegeven plattegrond is te zien waar alle gebruikers zich bevinden en in welke gespreksgroep zij zich bevinden. Met geofencing kunnen  b.v. gebruikers automatisch naar andere groepen verplaatst worden op basis van locatie.

Beelden direct delen

“Ook nieuw is de rol van foto op afstand”, legt Dieben uit. “Dit is belangrijk voor omgevingsscans. Die spelen een essentiële preventieve rol, doordat je beelden direct kunt delen met groepsleden en de centralist.” Deze vorm en informatiedelen is b.v. zeer geschikt voor weginspecteurs of bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s).

Noodoproep

Hortensius zegt: “naast alle nieuwe digitale functionaliteiten mogen we nooit vergeten dat het systeem altijd voorziet in het doen van een noodoproep met één druk op de knop, waarbij de microfoon automatisch openstaat om mee te luisteren, en de meldkamer kan zien waar de gebruiker is.”

Gemakkelijk te koppelen met diverse portofoonsystemen

In de praktijk zal een reseller die zich op dit interessante segment wil richten te maken hebben met bedrijven en instellingen die nog een groot aantal portofoons in gebruik heeft. “Die willen ze mogelijk niet in een keer vervangen – en dat hoeft ook niet”, legt Hortensius uit. “Onze oplossing is te koppelen met diverse merken portofoonsystemen, het maakt een geleidelijke transitie mogelijk”.

Lone Worker

Dieben en Hortensius wijzen nog op de additionele, zeer uitgebreide Lone Worker Protectie module, die geïntegreerd leverbaar is in de applicatie en die van belang is voor mensen die alleen werken, zoals bewakers, weginspecteurs en onderhoudstechnici. “Deze applicatie registreert o.a. een mogelijke val van grotere hoogte, monitort voldoende batterijcapaciteit of het te lang aanwezig zijn in een risicovolle omgeving en geeft dan een alarm aan de meldkamer. Dit is van groot belang voor mensen voor wie anders in noodsituaties niet snel hulp beschikbaar zou zijn”.

Hortensius sluit af met een concreet voorbeeld van kritische communicatie: “Tijdens een groot festival waren ongeveer 200 verkeersregelaars actief tussen tienduizenden bezoekers, die continu met elkaar in directe verbinding moesten staan. Niet alleen om met elkaar te kunnen afstemmen, maar ook om te voorkomen dat er files op de snelweg zouden ontstaan, of dat hulpdiensten geen toegang zouden krijgen. Dit werkte feilloos mede vanwege de prioritering van de PrioCom-dienst op het T-Mobile netwerk. Een van onze resellers die gespecialiseerd is in evenementen voorzag hen niet alleen van de apparatuur, maar ook van de volledige ondersteuning gedurende het gehele evenement. De Command & Control Center applicatie voorzag in continue overzicht van posities van gebruikers en aansturing op het evenemententerrein en de gehele omgeving. Dat is de kracht van kritische communicatie-oplossingen voor bedrijven en biedt nieuwe verkoopkansen voor het kanaal”.

Marja-Dieben-en-Nico-Hortensius
Marja Dieben en Nico Hortensius

   PrioCom B.V.
           Weena 723 | Unit C7.097
           3013 AM Rotterdam

   IBAN: NL75 INGB 0005 3014 66
           KVK: 69610770
           BTW: NL8579.39.257B01

   Algemene voorwaarden   |    Privacy statement  |   Disclaimer   |    © PrioCom 2019  

     Terms & conditions   |     Privacy statement  |    Disclaimer   

Copy link
Powered by Social Snap